Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สำนักงานเขตมัธยม

หน่วยงานการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

spm

สำนักงานเขตมัธยม
> สพม.1 กรุงเทพฯ
>
สพม.2 กรุงเทพฯ
> สพม.3 นนทบุรี-อยุธยา
> สพม 4 ปทุมธานี-สระบุรี
> สพม.5 สิงห์บุรี-ลพบุรี
> สพม.6 ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราฯ
> สพม.7 ปราจีน-นครนายก
> สพม.8 ราชบุรี-กาญจนบุรี
> สพม.9 สุพรรณบุรี-นครปฐม
> สพม.10 เพชรบุรี-ประจวบฯ
> สพม.11 สุราษฎร์-ชุมพร
> สพม.12 นครศรีฯ- พัทลุง
> สพม.13 ตรัง-กระบี่
> สพม.14 พังงา-ภูเก็ต
> สพม.15 นราธิวาส-ปัตตานี
> สพม.16 สงขลา-สตูล
> สพม.17 จันทบุรี-ตราด
> สพม.18 ชลบุรี-ระยอง
> สพม.19 เลย-หนองบัวฯ
> สพม.20 อุดรธานี
> สพม.21 หนองคาย
> สพม.22 นครพนม-มุกดาหาร
> สพม.23 สกลนคร
> สพม.24 กาฬสินธิ์
> สพม .25 ขอนแก่น
> สพม.26 มหาสารคาม
> สพม.27 ร้อยเอ็ด
> สพม.28 ศรีสะเกษ-ยโสรธ
> สพม.29 อุบลฯ-อำนาจฯ
> สพม.30 ชัยภูมิ
> สพม.31 นครราชสีมา
> สพม.32 บุรีรัมย์
> สพม.33 สุรินทร์
> สพม.34 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
> สพม.35 ลำปาง-ลำพูน
> สพม.36 เขียงราย-พะเยา
> สพม.37 แพร่-น่าน
> สพม.38 สุโขทัย-ตาก
> สพม.39 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์
> สพม.40 เพชรบูรณ์
> สพม.41 กำแพงเพชร-พิจิตร
> สพม.42 นครสวรรค์-อุทัยธานี
-----------------------------------------

พระธาตุพนม

พระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดวันอาทิตย์  ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีลงความเห็นว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200–1400 ตามตำนานกล่าวว่าผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราสาทของขอม และได้ทำการบูรณะเรื่อยมา ในปี พ.ศ. 2485 ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็น “วรมหาวิหาร”

พระธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนมเท่านั้น พระธาตุพนมยังเป็นที่เคารพของชาวไทยภาคอื่น ๆ และชาวลาวอีกด้วย ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 ครั้ง ก็ถือเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว

ใน วันที่ 11 สิงหาคม 2518 เวลา 19.38 น. พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งองค์ เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุพนมและประจวบกับระหว่างนั้นฝนตกพายุพัด แรงติดต่อกันมาหลายวัน ประชาชนทั้งประเทศได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และรัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุ ขึ้นใหม่ตามแบบเดิม การก่อสร้างนี้เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2522 นอกจากพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในองค์พระธาตุแล้ว ยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้น โดยเฉพาะฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุเป็นฉัตรทองคำที่มีน้ำหนักถึง 110 กิโลกัม ปัจจุบันองค์  พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.60 เมตร เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูงแลดูสง่างาม งานนมัสการองค์พระธาตุเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี

  

ความเป็นมา

การจัดตั้งกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้การบริหารและการจัดการทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้บุคลากร  ผู้เรียน  มีโอกาสใช้และเข้าถึงสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี
และ การสื่อสารทางการศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อแสวงหาความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
4. เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษา

หนังสือราชการ สพฐ.