Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สำนักงานเขตมัธยม

หน่วยงานการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

joomla slideshow with caption

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ร่วมกับโรงพยาบาลจัดอบรมเนื่องในวันเอดส์โลก ๒๕๕๘

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เป็นวันเอดส์โลก โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  ร่วมกับ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์กับนักเรียน พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นเยาวชนในสถานศึกษา ได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อ การเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ HIV และใช้ชีวิตที่ปลอดภัยได้อย่างถูกต้องพร้อมนำความรู้ไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย 

หนังสือราชการ สพฐ.