Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สำนักงานเขตมัธยม

หน่วยงานการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

joomla slideshow with caption

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๕๘ อย่างพร้อมเพรียงกัน  เพื่อแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจ ในการเกี่ยวข้าว กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเตรียมนา การหว่านเมล็ด การถอนกล้า การปักกล้า การเกี่ยวข้าว ตลอดจนการสีข้าว

หนังสือราชการ สพฐ.