Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สำนักงานเขตมัธยม

หน่วยงานการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

joomla slideshow with caption

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอแสดงความยินดี นายบรรจง ศรีประเสริฐ ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอแสดงความยินดี นายบรรจง ศรีประเสริฐ  ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่9 ประจำปี2558 โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

 รางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” มีการดำเนินโครงการ ด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคคล จำนวน 4 รายจาก 4 ภูมิภาค ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ได้รับการพิจารณายกย่องเป็นยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ประจำปี2558 ได้แก่ นายบรรจง ศรีประเสริฐ เข้ารับรางวัลในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ด้วยปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับและยกย่องของเพื่อนครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครองและสังคม ด้วยความทุ่มเท เสียสละ อุทิตตนด้วยอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู 

หนังสือราชการ สพฐ.