Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สำนักงานเขตมัธยม

หน่วยงานการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนปลาปากวิทยาโรงเรียนปลาปากวิทยา
21 ส.ค. 2559 05:02

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ ิมประสิทธิภาพการจัดการการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดนครพนม โดยศูนย์เทคโนโลยี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ร่วมกับโรงพยาบาลจัดอบรมเนื่องในวันเอดส์โลก ๒๕๕๘โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ร่วมกับโรงพยาบาลจัดอบรมเนื่องในวันเอดส์โลก ๒๕๕๘
02 ธ.ค. 2558 09:59

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เป็นวันเอดส์โลก โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  ร่วมกับ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์กับนักเรียน พร้อมด้วย คณะครู แล [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๕๘
18 พ.ย. 2558 03:56

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปร [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
23 ต.ค. 2558 04:42

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยะมหาราช ประ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอแสดงความยินดี นายบรรจง ศรีประเสริฐ  ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอแสดงความยินดี นายบรรจง ศรีประเสริฐ ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”
23 ก.ย. 2558 10:36

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอแสดงความยินดี นายบรรจง ศรีประเสริฐ  ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่9 ป [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานความปลอดภัยจากถนนและสวมหมวกนิรภัยโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานความปลอดภัยจากถนนและสวมหมวกนิรภัย
23 ก.ย. 2558 06:54

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานความปลอดภัยจากถนนและสวมหมวกนิรภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
17 ก.ย. 2558 04:56

วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดโครงการEnglish Camp  2015 ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างเทศ ได้มีการเชิญวิทยากรร่วม จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
17 ก.ย. 2558 02:13

วันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน และเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ปร [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
รายการและเกณฑ์การแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ
29 ส.ค. 2558 23:05

รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษาัธยมศึกษา เขต 22นยายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนา [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติบูรณาการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติบูรณาการ
26 ส.ค. 2558 15:13

วันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านการบริการ โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านการบริการ
24 ส.ค. 2558 02:41

โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านการบริการ ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านผู้อำนวยการ วันศักดิ์  คำแหง มาเป็นวิทยากรในการอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
ครงการค่ายภาษาพัฒนาทักษะภาษอังกฤษและวัฒนธรรมก้าวสู่อาเซี่ยน ครงการค่ายภาษาพัฒนาทักษะภาษอังกฤษและวัฒนธรรมก้าวสู่อาเซี่ยน
23 ส.ค. 2558 03:08

ครงการค่ายภาษาพัฒนาทักษะภาษอังกฤษและ วัฒนธรรมก้าวสู่อาเซี่ยน โดยมีวิทยากรจาก Ritsumeikam Asia Pacific University Japan จำนวน 29 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
20 ส.ค. 2558 09:22

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
19 ส.ค. 2558 04:43

โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดโครงการEnglish Camp  2015 ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างเทศ ได้มีการเชิญวิทยากรร่วม จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนภาษาผ่านทางกิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆในการโต้ตอบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชีวิตประจำวันซึ่งเราให้ความสำคัญกับการฝึกฝนทักษะทางการพูดเป็นหลักให้นักเรียนได้มีโอกาสพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น

หนังสือราชการ สพฐ.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

แหล่งข้อมูล Tablet

สถิติผู้ใช้บริการ

166476
TodayToday540
YesterdayYesterday3559
This_WeekThis_Week18483
This_MonthThis_Month79903
All daysAll days1664765
54.162.44.105
Now Online
-

ข้อความที่ฝากไว้

Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_2690: Thanks intended for supplying these sort of substantial content material.


«link»
Guest_6870: I was born and raised here in Oregon, and I have been working in games simply over three years, all with Pipeworks.
One downside to on-line poker is the potential of players colluding, by sitting together in a room and teaming up on you. If you don't have accounts right here, you're missing out on the very best that online poker [www.fit.pl ( «link» )] has to supply.
It is a patch start, but Karnataka, West Bengal and Nagaland are the only states to have given a transparent verdict, classifying poker as a skill-based sport. For detailed data concerning table rake, please evaluation our ring sport rake structure, outlined below.The bot started enjoying randomly but over the course of taking part in trillions of hands was able to refine its approach and arrive at a winning technique. With out sounding melodramatic, if you do not have the grasp of poker fingers earlier than taking your home at a table, you don't stand an opportunity.
Most any poker recreation - even residence games - has a minimum buy in. Normally, the buy in for a poker recreation would be about 10 instances as much as the large blind or the upper stake. Oh if you have been unable to make it for this time's IPC, remember you possibly can catch the updates on our website at below the Stay Event Replace module.


If sure, here is the good news for you: presents all the fundamental information needed for a brand new player to learn the game of poker totally. Texas Maintain'em : You can play Texas Hold'em poker online which is the most well-liked variation of poker on the planet on In Hold'em, each participant is dealt two private cards, and five community cards are dealt face-up on the game desk and the player has to make use of one or two of their non-public gap playing cards to make the best possible five-card poker hand utilizing any combination of the seven playing cards.
Learn how to Play Cash Video games Study more about playing cash games on-line with our useful ideas and hints.

At all times look for the possibility to play with position in your opponent(s), identical to you do earlier than the flop. Taking part in poker with Worldwide Guidelines ensures a good experience providing me with confidence to play in a secure poker setting. After all, the fundamentals of poker are based on proper beginning hand selection so check out the above charts and see how the playing cards you play rank.

Indian on-line poker web pages have lengthy carried out enterprise with Indian prospects, providing legal loopholes to get round monetary restrictions in India that can make withdrawals and deposits irritating.

The plot of On line casino Royale revolves largely around poker, despite the fact that the way the sport of poker is shown within the film is unrealistic and a bit too dramatic. If Maharashtra's performance at implementing its 1976 legislation legalising casinos can be utilized as a marker, the street forward shoul
Guest_2723: Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it's really informative.
I am gonna watch out for brussels. I�ll be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

«link»
Guest_5785: say thanks to a lot for your site it assists a lot.


«link»
Guest_9319: Thanks pertaining to delivering this type of terrific post.«link»
Guest_3033: You're a really beneficial website; couldn't make it without ya!


«link»
Guest_9550: say thanks to a lot for your website it aids a great deal.«link»
Guest_3942: You've awesome information right.

«link»
Guest_3513: Thanks intended for providing this sort of superb post.


«link»
Guest_5246: You've got one of the better web pages.

«link»
Guest_5925: You've probably the greatest internet websites.


«link»
Guest_5936: Wonderful Web site, Preserve the good job. Thanks a lot!


«link»
Guest_4925: Wow, beautiful website. Thnx ...

«link»
Guest_5911: What's up to every one, it's actually a nice for me to pay a visit this site, it consists of precious Information.

«link»
Guest_7875: Wow because this is extremely helpful job! Congrats and keep it up.


«link»
Guest_1751: Great looking website. Think you did a great deal of your very own html coding.


«link»
Guest_8152: Sustain the spectacular work !! Lovin' it!

«link»
Guest_2186: Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog website?
The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit familiar of this your broadcast offered vibrant transparent idea

«link»
Guest_9821: I like this website - its so usefull and helpfull.

«link»
Guest_5660: Keep up the excellent work !! Lovin' it!

«link»
Guest_6586: Maintain the excellent work and generating the group!«link»
Guest_1771: This will likely included: Ninja, kages, rogues, sannin, royals, advisors.

She has a busy personal living as well as a single online. This is the safe, individual forum made for you children.

«link»
Guest_9794: эффективное продвижение сайтов «link» продвижение оптимизация веб сайтов ( «link» ) новгород
Guest_2901: You have got possibly the best web sites.

«link»
Guest_8163: Many thanks, this website is very handy.

«link»
Guest_7162: Sustain the outstanding job !! Lovin' it!

«link»
Guest_4161: You've got among the finest web sites.

«link»
Guest_3904: Laser printers are capable օf printing on plain paper usіng a pɑrticular toner containing sublimation dyes whіch might then be permanently warmth-transferred tο T-shirts.


«link»
Guest_4847: You have got astonishing thing right.

«link»
Guest_2754: I like this site - its so usefull and helpfull.

«link»
Guest_9447: Truly revealing....looking forwards to coming back again.

«link»
Guest_8587: Whoa this is a useful websites.

«link»
Guest_6552: say thanks to so a lot for your website it helps a lot.


«link»
Guest_4657: Love the website-- very individual pleasant and great deals to see!«link»
Guest_5186: Thanks pertaining to furnishing this type of terrific written content.


«link»
Guest_9216: Minecraft jest grą bardzo nietypową jak na obecne standardy i przyzwyczajenia większości graczy.

Mogłoby się wydawać, że gra oparta jedynie na kwadratach mogłaby się odrzucić i zostać skreślona na samym początku. Jednakże w razie gry do pobrania ( «link» ) Minecraft reakcja graczy była nietypowa - nie tylko przyjęli bardzo pozytywnie w pojedynkę tytuł, dodatkowo gra oczarowała rzesze fanów na całym świecie - zarówno tych młodych oraz starszych.

Grę Minecraft stworzyło niezależne studio Mojang AB. Zabawa polega na wcieleniu się w postać kwadratowego bohatera którego zadaniem wydaje się zbieranie kwadratowych materiałów, i następnie wykonywanie z nich wszelkiego rodzaju rzeczy oraz przeżyciu nocy
Minecraft wydaje się tak naprawdę jedną wielką planszą, która jest generowana w nieskończoność. Nie ma tutaj momentu w którym gracz doszedłby na koniec mapy i musiałby zawrócić - w Minecraftcie czegoś takiego nie powinno. Gracz zawsze rozpoczyna w innym miejscu - nie zdarza się aby zacząć grę od początku dwa razy w tym samym miejscu.
Nazbyt każdym razem startuje się w innej lokacji - mogą być to niecki, góry, lasy, pustynie bądź plaże. Podczas eksploracji generowanego świata gracz będzie kurz za zadanie zbierać wszystkie materiały jakie przydadzą mu się podczas dalszej batalii. Z pozyskanych surowców gracze mogą tworzyć narzędzia, amunicja, inne materiały przydatne w dalszej rozgrywce.
Świat omówiony w Minecraftcie stworzony zwolnił z bloków - ktoś ma inne właściwości a cechy oraz nadaje się do zupełnie innych różnorodnych rzeczy - a co najważniejsze każdy da się nazbierać albo ręcznie albo w pobliżu pomocy odpowiednich narzędzi.

Gra posiada dwa tryby potyczki - najprostszym z nich jest oczywiście tryb doskonały w którym gracze nie mają możliwości życia w świecie bez przeszkód i tworzyć wymarzone przy użyciu siebie budowle. Kolejnym elementem jest tryb Survival - już sama nazwa przejawia na poziom trudności - gracz będzie miał możność zmierzenia się z trudnościami takimi jak chociażby ufność tylko w dzień.
Po nocy na powierzchnię wychodzą potwory - ich głównym zagadnieniem jest pozbawienie życia naszego bohatera. Odpowiednie przygotowanie się gracza uchronić go będzie przed zagrożeniami z ciemni. Odpowiednie przedmioty - takie jak przygotowane posiłek, utensylia, broń, pancerz i schron przydadzą się każdej osobie graczowi.
twórcy gry zadbali chociaż także o modus multiplayer. Dzięki niemu niewykluczone widnieje stworzenie całkiem fascynujących połączeń z innymi graczami. Na skutek trybowi multi gracze mogą spotkania sięna 1 serwerze w kilka czy też kilkadziesiąt graczy - całokształt jest zależny od serwera na który postawiona jest uciecha.
Z tego powodu możliwe jest przygotowywanie różnych elementów rozgrywki. W największym stopniu kultowym jest oczywiście modus w

Name:
Message:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)