Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สำนักงานเขตมัธยม

หน่วยงานการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนปลาปากวิทยาโรงเรียนปลาปากวิทยา
21 ส.ค. 2559 05:02

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ ิมประสิทธิภาพการจัดการการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดนครพนม โดยศูนย์เทคโนโลยี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ร่วมกับโรงพยาบาลจัดอบรมเนื่องในวันเอดส์โลก ๒๕๕๘โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ร่วมกับโรงพยาบาลจัดอบรมเนื่องในวันเอดส์โลก ๒๕๕๘
02 ธ.ค. 2558 09:59

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เป็นวันเอดส์โลก โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  ร่วมกับ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์กับนักเรียน พร้อมด้วย คณะครู แล [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๕๘
18 พ.ย. 2558 03:56

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปร [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
23 ต.ค. 2558 04:42

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยะมหาราช ประ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอแสดงความยินดี นายบรรจง ศรีประเสริฐ  ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอแสดงความยินดี นายบรรจง ศรีประเสริฐ ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”
23 ก.ย. 2558 10:36

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอแสดงความยินดี นายบรรจง ศรีประเสริฐ  ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่9 ป [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานความปลอดภัยจากถนนและสวมหมวกนิรภัยโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานความปลอดภัยจากถนนและสวมหมวกนิรภัย
23 ก.ย. 2558 06:54

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานความปลอดภัยจากถนนและสวมหมวกนิรภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
17 ก.ย. 2558 04:56

วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดโครงการEnglish Camp  2015 ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างเทศ ได้มีการเชิญวิทยากรร่วม จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
17 ก.ย. 2558 02:13

วันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน และเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ปร [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
รายการและเกณฑ์การแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ
29 ส.ค. 2558 23:05

รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษาัธยมศึกษา เขต 22นยายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนา [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติบูรณาการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติบูรณาการ
26 ส.ค. 2558 15:13

วันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านการบริการ โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านการบริการ
24 ส.ค. 2558 02:41

โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านการบริการ ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านผู้อำนวยการ วันศักดิ์  คำแหง มาเป็นวิทยากรในการอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
ครงการค่ายภาษาพัฒนาทักษะภาษอังกฤษและวัฒนธรรมก้าวสู่อาเซี่ยน ครงการค่ายภาษาพัฒนาทักษะภาษอังกฤษและวัฒนธรรมก้าวสู่อาเซี่ยน
23 ส.ค. 2558 03:08

ครงการค่ายภาษาพัฒนาทักษะภาษอังกฤษและ วัฒนธรรมก้าวสู่อาเซี่ยน โดยมีวิทยากรจาก Ritsumeikam Asia Pacific University Japan จำนวน 29 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
20 ส.ค. 2558 09:22

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
19 ส.ค. 2558 04:43

โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...

(ร่าง)คำสั่งกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับเขตพื้นที่ จังหวัดนครพนม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่65 ปีการศึกษา 2558

คำสั่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 

ที่  ร่าง/๒๕๕๘

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครพนม

          ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕       ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่  ๑๓ - ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๘  ณ  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานดังมีรายนามต่อไปนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   ๑.คณะกรรมการอำนวยการ

๑.นายอนันต์   สุวรรณหงษ์           ผอ...นครพนมวิทยาคม           ประธานกรรมการ

     ๒.นายบัญชา  ยี่สารพัฒน์            ผอ. ..นาหว้าพิทยาคม            รองประธานกรรมการ

     ๓.นายวิเลิศ   ชาไชย                  ผอ. ..มหาชัยวิทยาคม                  กรรมการ           

     ๔.นายณรงค์  ศิริปรีชากุล            ผอ...ธรรมกรวิทยานุกูล                 กรรมการ

     ๕.นายธนูศักดิ์  วรรณคำผุย           รอง ผอ...นครพนมวิทยาคม            กรรมการ

     ๖.นายประเสริฐ  มูลสิงห์             รอง ผอ...นครพนมวิทยาคม            กรรมการ

     ๗.นายปราโมทย์  เทพกูล             รอง ผอ...นครพนมวิทยาคม            กรรมการ

     ๘.นางสาวใยรัก  ประจักษ์           รอง ผอ...นครพนมวิทยาคม             กรรมการ

๙.นายทวีศิลป์    ป้องทอง          รอง ผอ. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล    กรรมการ

๑๐.นายวีระพงษ์   วงษ์ชาชม         รอง ผอ. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล    กรรมการ

     ๑๑.นายพิเชษฐ์  ใจเที่ยง             รอง ผอ. ..นาแกพิทยาคม              กรรมการ

     ๑๒.นายสุรชาติ  รัศมี                 ครู ร..นครพนมวิทยาคม           กรรมการและเลขานุการ

     ๑๓.นางสาวกุสุมา ศรีนครา           ครู ร..นครพนมวิทยาคม           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่  . อำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

         . จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

         . วิเคราะห์ ตัดสินปัญหาในการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปร่งใส ตรวจสอบได้

         . สรุปผลการแข่งขันฯให้คณะกรรมการประเมินผลดำเนินการต่อไป

   ๑.๑ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  ประเภทเดี่ยว  ระดับชั้น ม..

           . นายสุรพล   มีหนองหว้า       ผอ.โรงเรียนปลาปากวิทยา          ประธานกรรมการ

           . นายทวีศิลป์ป้องทอง          รอง ผอ. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   รองประธานฯ

           . นายกัยสิทธิ์วงศ์จำปา         ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา             กรรมการ

           . นางราตรี    เครือพันธ์         ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา            กรรมการ

    . นายเชี่ยวชาญภาระวงค์      ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม               กรรมการ

    . นางผ่องพรรณ  คูสกุลวัฒน    ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย              กรรมการ

    . นายกฤษฎาไชยสี             ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                กรรมการ

    . นายภูษิต    แสนสุภา         ครูโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์           กรรมการ

    . นางเพ็ญนภาบำรุงสุข         ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม              กรรมการ

  ๑๐.นายธีระพงษ์ บุตรดี           ครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม                  กรรมการ

  ๑๑.นางสายยลแสนรังค์          ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

  ๑๒.นายอภิศักดิ์  อินทร์ตา        ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

  ๑๓.นายสมหวังหล้าสมบัติ        ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์             กรรมการ

  ๑๔.นายวิโรจน์  วงศ์ศิริ           ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

  ๑๕.Mr. Davis  Meehan         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

  ๑๖.Mr.Revo Sapno              ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

  ๑๗.ครู English                     ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

         ๑๘.ครู English                     ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา              กรรมการ

  ๑๙.นางสาวจุฬาลักษณ์  ชิตกุลพันธุ์ ครูโรงเรียนสันตยานันท์                   กรรมการ

  ๒๐.นางสาวอทิตยา  คูณคำ       ครู ร..สหราษฎร์รังสฤษดิ์                    กรรมการ

  ๒๑.นางสาวสุจิตร  สุริยนต์       ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                 กรรมการ

  ๒๒.นางสุภชา  ไวธัญญกรรม     ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม          กรรมการและเลขาฯ

    ๑.๒ การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee)  ประเภทเดี่ยว  ระดับชั้น ม..

       .นายวิเลิศ   ชาไชย     ผอ. โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม                       ประธานกรรมการ             .นายวีระพงษ์   วงษ์ชาชม   รอง ผอ. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล        รองประธานฯ

       ๓.นายสายชล    บุญประคม       ครูโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์    กรรมการ

       .นายมีศักดิ์      เชื้อจารย์ชิน      ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

       .นางวีราภรณ์   ปองไป            ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

       .นางสาวอัญชลีวิโย               ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ ฯ           กรรมการ

.นางสาวสุภาวดี  จันทรสาขา     ครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา           กรรมการ

.นางดารุณี      ดีวงศ์             ครูโรงเรียนสันตยานันท์                       กรรมการ

.นางขวัญทัย    สมอุดม           ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม                กรรมการ

๑๐.นางวิจิตร     วิริยะเศรษฐ์กุล   ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม                กรรมการ

๑๑.นางสาวชุติมา  พิศงาม          ครูโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา                  กรรมการ

๑๒.นางสุวิมล    เศวตเลข          ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ
 ๑๓.นางกฤษณา  ขันตี              ครู ร..โพนแพงพิทยาคม                     กรรมการ

 ๑๕.นางสาวพนมวรรณ ศรีหาวงษ์  ครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม                 กรรมการ

       ๑๖.นายธาดา    ติยะบุตร          ครูโรงเรียนสามผงวิทยาคม                   กรรมการ

       ๑๗.นางสาวสุพัตรา   พ่อสาร       ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม                กรรมการ

๑๘.นางจิรวรรณสุทธิเภก          ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                 กรรมการ

๑๙.นางอัมภวรรณ์   อักษรศักดิ์    ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

๒๐.นางนงนุช    ทองบัวบาน      ครูโรงเรียนธาตุพนม                            กรรมการ

๒๑.นางสาวประณีต พรรณวงศ์     ครู ร..สหราษฎร์รังสฤษดิ์                    กรรมการ

       ๒๒.Ms.Jennifer  Jamora         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                  กรรมการ

      ๒๓.นางสาวเสาวณี  พรหมนิล      ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                  กรรมการ

      ๒๔.นางนันท์นภัส  จันทร์จอง      ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม       กรรมการและเลขาฯ

                        

    ๑.๓ การประกวดเล่านิทาน (Story Telling )  ประเภทเดี่ยว  ระดับชั้น ม..

       ๑.นายณรงค์      ศิริปรีชากุล       ผอ.โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูล        ประธานกรรมการ

            ๒.นายปราโมทย์  เทพกูล           รอง ผอ...นครพนมวิทยาคม      รองประธานกรรมการ

.นางลักขณา    โกษาแสง     ครูโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์     กรรมการ

       .นายเจษฎายุทธ์  ฝาวัง           ครูโรงเรียนท่าจำปาวิทยา                    กรรมการ

.นายปริญญา   ลีหา              ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม                กรรมการ

.นางสุวรรณา   ธานี               ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

.นางสุรินทร์    ประพัฒน์พงษ์    ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

.นางพิรุณพร    คำลือฤทธิ์        ครูโรงเรียนนบ้านแพงพิทยาคม              กรรมการ

.นางสาวศิรินาถ  แสนคำ         ครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม                 กรรมการ

๑๐.นางสโรชิน   โนนทิง            ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

๑๑.นางภคพร    ดำรงกุล          ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม                   กรรมการ

๑๒.นางอรสา     ราชนาวี          ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม                    กรรมการ

๑๓.นางชนม์นิภา โคตะบิน          ครูโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา                กรรมการ
๑๔.นางสาวพัทยา  ลาดพิลา        ครูโรงเรียนเชียงยืนวิทยา                     กรรมการ
๑๕.นางสาวณฐพรรณ สุนทราชัย   ครูโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์                   กรรมการ
๑๖.นายพงษ์พิพัฒน์  หงส์คงคา     ครูโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์                   กรรมการ

๑๗.นางวราภรณ์ไตรยราช         ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา                กรรมการ

๑๘.นางเพ็ญวิภาอินดูวา           ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

๑๙.นางณัฐมน    คำชนะ           ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา                     กรรมการ

 ๒๐.นางไพลิน    ปะทะดี           ครู ร..สหราษฎร์รังสฤษดิ์                   กรรมการ

       ๒๑.นายสัญญา   วิชัยผิน           ครูโรงเรียนสามผงวิทยาคม                  กรรมการ

๒๒.นางสาวลำดวน โคตะรักษ์      ครูโรงเรียนสันตยานันท์                      กรรมการ

๒๓.นายยศกร    สิทธิศักดิ์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์            กรรมการ

๒๔.นางสาวภาวินี  โพธิ์สุ           ครูโรงเรียนนาคำราษฎร์                      กรรมการ

๒๕.นางอนิสชัย  ฉวีวงค์            ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

๒๖.นางสาวศศิประภา ลำทอง      ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

๒๗.นายสายัน    ปองไป            ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์             กรรมการ

๒๘.Ms.Donna Rose Abenido    ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

๒๙.นางสาวกุสุมา  ศรีนครา        ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการและเลขาฯ

    ๑.๔ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  ประเภททีม  ระดับชั้น ม..

          .นายธนูศักดิ์  วรรณคำผุย       รอง ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  ประธานกรรมการ

          .นางสาวใยรัก  ประจักษ์วงศ์  รอง ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม   รองประธานกรรมการ

    .นางพิชานิกาสะเริญรัมย์       ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม                   กรรมการ

                   (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)    

  .นางวงเดือน  บุณยารมณ์       ครูโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา                 กรรมการ

  .นางสาวปิยะภรณ์ ศิริชัยพรศักดิ์ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม                  กรรมการ

        .นางสุภาลักษณ์   รัตนมาลี     ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

  .นางพรทิพย์  จัยวัฒน์           ครูโรงเรียนธาตุพนม                          กรรมการ

  .นางจันทร์จิรา  แก่นจันทร์     ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

  .นางกฤษณา  ขันตี              ครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม                 กรรมการ

  ๑๐.นางวรัสยานพณัฐวงศกร     ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

  ๑๑.นางศรินยาสุตะโคตร         ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม                 กรรมการ

  ๑๒.นางสาวภาวินีย์ อุดมา        ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม                 กรรมการ

  ๑๓.นางสาวคะนึงนิจ  ทองเกลี้ยง ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา                       กรรมการ

  ๑๔.นายวิทยา  สมพมิตร          ครูโรงเรียนนาคำราษฎร์                        กรรมการ            ๑๕.นางศิริวรรณมโนชัย           ครูโรงเรียนธาตุพนม                            กรรมการ

  ๑๖.Mr.Steven  Osterwald    ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                กรรมการ

  ๑๗.Ms. Tissel Joy J. Basco    ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

  ๑๘. Mr. Raymon R. Ritual     ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

         ๑๙. ครู English                    ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

         ๒๐. ครู English                   ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

  ๒๑.นางรุ่งทิพย์หงษาวงษ์         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

  ๒๒.นางชุติมา   พิศงาม            ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล              กรรมการ

  ๒๓.นางสาวณพัชญา  ตะนัง      ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม       กรรมการและเลขาฯ

๑.๕ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน  ASEAN  QUIZ  ประเภททีม  ระดับชั้น ม..

       .นายบัญชา     ยี่สารพัฒน์       ผอ. โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม     ประธานกรรมการ

                                                   (ธาตประสิทธิ์ประชานุเคราะห์

 ๒.นางพรอุมา    รากวงค์           ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา             รองประธานกรรมการ

.นางอัมภวรรณ์อักษรศักดิ์        ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

        .นางสาวธาราทิพย์  ใจบุญ        ครูโรงเรียนมัธยมพัชรฯ                       กรรมการ
        .นายนิติพงษ์    วงศ์หาบุตร       ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

  .นางสาวนันทนา  โพธิ์สุ          ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล              กรรมการ

 ๗.นางสาวดุษฎี   บุตรบุรี           ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา                       กรรมการ

 ๘.นายวงศ์ธนา   อินทุวงศ์          ครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม                   กรรมการ

        .นางสาวกัญญาภัค พ่อสีชา       ครูโรงเรียนวังยางวิทยาคม                    กรรมการ

๑๐.นายกัมปนาท  คำปะสังข์       ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

๑๑.นางศิรินุช    เบ้าคันที          ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา                        กรรมการ

 ๑๒.นางวรรณภานันทสุธา         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                 กรรมการ

๑๓.นางสาวภาวดี  ภาระหัตถ์      ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์             กรรมการ

       ๑๔.นางสาวสนทยา กำลังหาญ     ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

๑๕.นางรัศมี      มีแก้ว            ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา                 กรรมการ

๑๖.นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา                      กรรมการ

๑๗.นางคุนัญญา  รักษ์ชุมชน        ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม                กรรมการ
๑๘.นางศิริรัตนา วรรณา           ครูโรงเรียนพนแพงพิทยาคม                   กรรมการ
๑๙.นายยุทธการ  แก้วอินทร์        ครู ร..สหราษฎร์รังสฤษดิ์                   กรรมการ

๒๐.นางสาวศิริยา  สุพรรณ          ครู ร..หนองซนพิทยาคม                    กรรมการ

๒๑.นางวิภาวรรณ  การมงคล      ครูโรงเรียนนาทมวิทยา                        กรรมการ

๒๒.นางศุภกานต์  จันทร์ชนะ       ครูโรงเรียนวังยางวิทยาคม           กรรมการ

๒๓.Ms. Helen Gealolo Marcitoครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                    กรรมการ

๒๔.Mr. Allan Bala Rodriguez   ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                     กรรมการ

๒๕.นางสาวกษมพรรฒน์ ผ่านแสนเสาร์ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม               กรรมการและเลขาฯ

    ๑.๖ การแข่งขันพูดภาษาจีน  ประเภทเดี่ยว  ระดับชั้น ม..

.นายประเสริฐ   มูลสิงห์    รอง ผอ. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม           ประธานกรรมการ

.นางสุพร     สิงห์ศรี              ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย          รองประธานกรรมการ

.Ms. Zhong  Shulin             ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                 กรรมการ

.Ms. Ge  Aiyun                   ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

.นางสาวอาภากร   ตรีศรี         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

.Miss Luo   Si                     ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

. ครู Chinese                      ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

      .นางสาววรรณภา  ไชยราช       ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

      ๙.นางสาวอารยา วรวงศ์            ครู ร..สหราษฎร์รังสฤษดิ์                    กรรมการ

๑๐.นางสาวณปภาโกษาแสง        ครูโรงเรียนสันตยานันท์                      กรรมการ

๑๑.นางสาวเบญจวรรณ ทองน้อย    ครูโรงเรียนธาตุพนม               กรรมการและเลขาฯ

   ๑.๗ การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น  ประเภทเดี่ยว  ระดับชั้น ม..
             
.นายพิเชษฐ์      ใจเที่ยง          รอง ผอ. โรงเรียนนาแกพิทยาคม   ประธานกรรมการ

    .นางจิตรา      โพธิ์ศรี            ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย       รองประธานกรรมการ

    .นางสาวสุพรรษา บุตรโยธี  ครูโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์         กรรมการ

           .นางวิภาภรณ์  สะเดา            ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา                  กรรมการ

     .นางวิลรัตน์     วาริยาตร์         ครูโรงเรียนธาตุพนม                           กรรมการ

     .นางกรรณิกา   คณานันท์         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ
     .Mr.Shoichi    Niwa             ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

     . ครู Japanese                   ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

     ๙.นายวินัย       เพ็งวัน             ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา             กรรมการและเลขาฯ

 

          ให้ครู บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับเขตการศึกษาและให้ภารกิจดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   และผลดีแก่ทางราชการ ต่อไป

            สั่ง  ณ  วันที่      เดือน สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๕๘

                                                           (นายปริญญา  ธรเสนา)

                               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือราชการ สพฐ.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

แหล่งข้อมูล Tablet

สถิติผู้ใช้บริการ

187084
TodayToday3710
YesterdayYesterday3952
This_WeekThis_Week19641
This_MonthThis_Month80535
All daysAll days1870847
54.144.36.228
Now Online
-

ข้อความที่ฝากไว้

Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_8175: Wow, lovely portal. Thnx ...

«link»
Guest_5638: Maintain the outstanding job !! Lovin' it!

«link»
Guest_6065: You're an extremely useful web site; could not make it without ya!


«link»
Guest_6248: Seriously, such a invaluable web page.

«link»
Guest_2782: You're a really practical website; couldn't make it without ya!«link»
Guest_7396: You're a really beneficial web site; couldn't make it without ya!«link»
Guest_2805: thank a lot for your website it assists a lot.


«link»
Guest_2763: Sustain the good work and generating the group!


«link»
Guest_7303: Nice internet site you've got going here.

«link»
Guest_9853: ГДЗ (онлайн решебник за 3 класс по математике моро 2 часть учебник ( «link» )) по решебник по математике 3 класс моро 2 часть рабочая тетрадь кремнева для пятиклассников учебных заведений для изготовления домашних уроков вы увидите на данном веб-ресурсе «link» и с их помощью сможете выполнить правильно урок.

На вот этом портале находится этот задачник:
магические квадраты 3 класс ответы моро 1 часть;
методичка по математике 3 класс школа россии моро;
итоговые работы по математике 3 класс моро;
гдз по математике 3 класс рабочая тетрадь 2 часть моро и волкова 2015;
гдз по математике 3 б класс моро 2 часть.
Готовые ответы по гдз математика 3 класс моро 2 часть старый учебник помогут получить хорошую отметку и окажут помощь отлично закончить школу.
Guest_6188: You have got one of the best online websites.

«link»
Guest_7287: You have tһe m᧐ѕt impressive internet websites.


«link»
Guest_3769: Just simply needed to tell you I'm just pleased that i stumbled on the website!


«link»
Guest_2544: Many thanks, this website is very handy.

«link»
Guest_8016: Good Web-site, Keep up the very good job. With thanks.wholesale mlb jerseys ( «link» )
Guest_5232: I enjoy the knowledge on your web site. Thanks a lot.


«link»
Guest_2814: Just desired to stress I'm just pleased that i happened onto your web site!


«link»
Guest_1217: Ꮐreetings, great online site you have ɡot right now.

«link»
Guest_1709: I love perusing your web sites. With thanks!

«link»
Guest_6077: I benefit from looking at your site. Thanks for your time!«link»
Guest_8619: Unbelievably individual pleasant website. Tremendous details гeadily available on few clicks on.

«link»
Guest_1190: Great internet site! It looks very good! Sustain the good job!


«link»
Guest_3166: Keep up the excellent work and generating the group!


«link»
Guest_7303: Keeр uр the great job and generating tһe crowd!«link»
Guest_2163: The land of Ladenberg is in want of courageous warriors who can face the God of Destruction and protect peace.


«link»
Guest_7417: You've one of the better webpages.

«link»
Guest_9120: Your material is incredibly helpful.

«link»
Guest_8211: Look Online for site lists - same as above, however this function will certainly look for entire website lists rather than single Links.


«link»
Guest_4460: Awesome web site you have got in here.

«link»
Guest_5601: thank so much for your web site it helps a lot.


«link»
Guest_5066: Experiment with which upgrades are worth their money, some of them attract more customers for what they cost than others.
Unfortunately, "stock" appears to be an issue for Amazon, as while the option exists, Amazon's Sim City 4 download is "currently unavailable". Nearly everyone's New Year's resolution for 2012 has been a commitment - or at least a refocus on fitness issues and ambitions.


«link»
Guest_7278: Incredibly user pleasant site. Enormous details readily available on few clicks on.

«link»
Guest_5128: Love the website-- really individual pleasant and whole lots to see!


«link»
Guest_4105: Great webpage you have got right here.

«link»
Guest_9559: Wow because this is very good work! Congrats and keep it up.


«link»
Guest_9832: An eighteen year outdated lady cannot take her eyes off of the sexy former classmate of hers as he joins her church group.«link»

Name:
Message:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)