Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สำนักงานเขตมัธยม

หน่วยงานการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนปลาปากวิทยาโรงเรียนปลาปากวิทยา
21 ส.ค. 2559 05:02

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ ิมประสิทธิภาพการจัดการการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดนครพนม โดยศูนย์เทคโนโลยี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ร่วมกับโรงพยาบาลจัดอบรมเนื่องในวันเอดส์โลก ๒๕๕๘โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ร่วมกับโรงพยาบาลจัดอบรมเนื่องในวันเอดส์โลก ๒๕๕๘
02 ธ.ค. 2558 09:59

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เป็นวันเอดส์โลก โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  ร่วมกับ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์กับนักเรียน พร้อมด้วย คณะครู แล [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๕๘
18 พ.ย. 2558 03:56

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปร [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
23 ต.ค. 2558 04:42

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยะมหาราช ประ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอแสดงความยินดี นายบรรจง ศรีประเสริฐ  ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอแสดงความยินดี นายบรรจง ศรีประเสริฐ ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”
23 ก.ย. 2558 10:36

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอแสดงความยินดี นายบรรจง ศรีประเสริฐ  ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่9 ป [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานความปลอดภัยจากถนนและสวมหมวกนิรภัยโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานความปลอดภัยจากถนนและสวมหมวกนิรภัย
23 ก.ย. 2558 06:54

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานความปลอดภัยจากถนนและสวมหมวกนิรภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
17 ก.ย. 2558 04:56

วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดโครงการEnglish Camp  2015 ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างเทศ ได้มีการเชิญวิทยากรร่วม จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
17 ก.ย. 2558 02:13

วันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน และเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ปร [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
รายการและเกณฑ์การแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ
29 ส.ค. 2558 23:05

รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษาัธยมศึกษา เขต 22นยายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนา [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติบูรณาการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติบูรณาการ
26 ส.ค. 2558 15:13

วันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านการบริการ โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านการบริการ
24 ส.ค. 2558 02:41

โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านการบริการ ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านผู้อำนวยการ วันศักดิ์  คำแหง มาเป็นวิทยากรในการอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
ครงการค่ายภาษาพัฒนาทักษะภาษอังกฤษและวัฒนธรรมก้าวสู่อาเซี่ยน ครงการค่ายภาษาพัฒนาทักษะภาษอังกฤษและวัฒนธรรมก้าวสู่อาเซี่ยน
23 ส.ค. 2558 03:08

ครงการค่ายภาษาพัฒนาทักษะภาษอังกฤษและ วัฒนธรรมก้าวสู่อาเซี่ยน โดยมีวิทยากรจาก Ritsumeikam Asia Pacific University Japan จำนวน 29 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
20 ส.ค. 2558 09:22

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
19 ส.ค. 2558 04:43

โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...

(ร่าง)คำสั่งกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับเขตพื้นที่ จังหวัดนครพนม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่65 ปีการศึกษา 2558

คำสั่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 

ที่  ร่าง/๒๕๕๘

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครพนม

          ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕       ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่  ๑๓ - ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๘  ณ  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานดังมีรายนามต่อไปนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   ๑.คณะกรรมการอำนวยการ

๑.นายอนันต์   สุวรรณหงษ์           ผอ...นครพนมวิทยาคม           ประธานกรรมการ

     ๒.นายบัญชา  ยี่สารพัฒน์            ผอ. ..นาหว้าพิทยาคม            รองประธานกรรมการ

     ๓.นายวิเลิศ   ชาไชย                  ผอ. ..มหาชัยวิทยาคม                  กรรมการ           

     ๔.นายณรงค์  ศิริปรีชากุล            ผอ...ธรรมกรวิทยานุกูล                 กรรมการ

     ๕.นายธนูศักดิ์  วรรณคำผุย           รอง ผอ...นครพนมวิทยาคม            กรรมการ

     ๖.นายประเสริฐ  มูลสิงห์             รอง ผอ...นครพนมวิทยาคม            กรรมการ

     ๗.นายปราโมทย์  เทพกูล             รอง ผอ...นครพนมวิทยาคม            กรรมการ

     ๘.นางสาวใยรัก  ประจักษ์           รอง ผอ...นครพนมวิทยาคม             กรรมการ

๙.นายทวีศิลป์    ป้องทอง          รอง ผอ. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล    กรรมการ

๑๐.นายวีระพงษ์   วงษ์ชาชม         รอง ผอ. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล    กรรมการ

     ๑๑.นายพิเชษฐ์  ใจเที่ยง             รอง ผอ. ..นาแกพิทยาคม              กรรมการ

     ๑๒.นายสุรชาติ  รัศมี                 ครู ร..นครพนมวิทยาคม           กรรมการและเลขานุการ

     ๑๓.นางสาวกุสุมา ศรีนครา           ครู ร..นครพนมวิทยาคม           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่  . อำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

         . จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

         . วิเคราะห์ ตัดสินปัญหาในการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปร่งใส ตรวจสอบได้

         . สรุปผลการแข่งขันฯให้คณะกรรมการประเมินผลดำเนินการต่อไป

   ๑.๑ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  ประเภทเดี่ยว  ระดับชั้น ม..

           . นายสุรพล   มีหนองหว้า       ผอ.โรงเรียนปลาปากวิทยา          ประธานกรรมการ

           . นายทวีศิลป์ป้องทอง          รอง ผอ. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   รองประธานฯ

           . นายกัยสิทธิ์วงศ์จำปา         ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา             กรรมการ

           . นางราตรี    เครือพันธ์         ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา            กรรมการ

    . นายเชี่ยวชาญภาระวงค์      ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม               กรรมการ

    . นางผ่องพรรณ  คูสกุลวัฒน    ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย              กรรมการ

    . นายกฤษฎาไชยสี             ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                กรรมการ

    . นายภูษิต    แสนสุภา         ครูโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์           กรรมการ

    . นางเพ็ญนภาบำรุงสุข         ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม              กรรมการ

  ๑๐.นายธีระพงษ์ บุตรดี           ครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม                  กรรมการ

  ๑๑.นางสายยลแสนรังค์          ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

  ๑๒.นายอภิศักดิ์  อินทร์ตา        ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

  ๑๓.นายสมหวังหล้าสมบัติ        ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์             กรรมการ

  ๑๔.นายวิโรจน์  วงศ์ศิริ           ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

  ๑๕.Mr. Davis  Meehan         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

  ๑๖.Mr.Revo Sapno              ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

  ๑๗.ครู English                     ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

         ๑๘.ครู English                     ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา              กรรมการ

  ๑๙.นางสาวจุฬาลักษณ์  ชิตกุลพันธุ์ ครูโรงเรียนสันตยานันท์                   กรรมการ

  ๒๐.นางสาวอทิตยา  คูณคำ       ครู ร..สหราษฎร์รังสฤษดิ์                    กรรมการ

  ๒๑.นางสาวสุจิตร  สุริยนต์       ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                 กรรมการ

  ๒๒.นางสุภชา  ไวธัญญกรรม     ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม          กรรมการและเลขาฯ

    ๑.๒ การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee)  ประเภทเดี่ยว  ระดับชั้น ม..

       .นายวิเลิศ   ชาไชย     ผอ. โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม                       ประธานกรรมการ             .นายวีระพงษ์   วงษ์ชาชม   รอง ผอ. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล        รองประธานฯ

       ๓.นายสายชล    บุญประคม       ครูโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์    กรรมการ

       .นายมีศักดิ์      เชื้อจารย์ชิน      ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

       .นางวีราภรณ์   ปองไป            ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

       .นางสาวอัญชลีวิโย               ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ ฯ           กรรมการ

.นางสาวสุภาวดี  จันทรสาขา     ครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา           กรรมการ

.นางดารุณี      ดีวงศ์             ครูโรงเรียนสันตยานันท์                       กรรมการ

.นางขวัญทัย    สมอุดม           ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม                กรรมการ

๑๐.นางวิจิตร     วิริยะเศรษฐ์กุล   ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม                กรรมการ

๑๑.นางสาวชุติมา  พิศงาม          ครูโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา                  กรรมการ

๑๒.นางสุวิมล    เศวตเลข          ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ
 ๑๓.นางกฤษณา  ขันตี              ครู ร..โพนแพงพิทยาคม                     กรรมการ

 ๑๕.นางสาวพนมวรรณ ศรีหาวงษ์  ครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม                 กรรมการ

       ๑๖.นายธาดา    ติยะบุตร          ครูโรงเรียนสามผงวิทยาคม                   กรรมการ

       ๑๗.นางสาวสุพัตรา   พ่อสาร       ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม                กรรมการ

๑๘.นางจิรวรรณสุทธิเภก          ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                 กรรมการ

๑๙.นางอัมภวรรณ์   อักษรศักดิ์    ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

๒๐.นางนงนุช    ทองบัวบาน      ครูโรงเรียนธาตุพนม                            กรรมการ

๒๑.นางสาวประณีต พรรณวงศ์     ครู ร..สหราษฎร์รังสฤษดิ์                    กรรมการ

       ๒๒.Ms.Jennifer  Jamora         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                  กรรมการ

      ๒๓.นางสาวเสาวณี  พรหมนิล      ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                  กรรมการ

      ๒๔.นางนันท์นภัส  จันทร์จอง      ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม       กรรมการและเลขาฯ

                        

    ๑.๓ การประกวดเล่านิทาน (Story Telling )  ประเภทเดี่ยว  ระดับชั้น ม..

       ๑.นายณรงค์      ศิริปรีชากุล       ผอ.โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูล        ประธานกรรมการ

            ๒.นายปราโมทย์  เทพกูล           รอง ผอ...นครพนมวิทยาคม      รองประธานกรรมการ

.นางลักขณา    โกษาแสง     ครูโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์     กรรมการ

       .นายเจษฎายุทธ์  ฝาวัง           ครูโรงเรียนท่าจำปาวิทยา                    กรรมการ

.นายปริญญา   ลีหา              ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม                กรรมการ

.นางสุวรรณา   ธานี               ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

.นางสุรินทร์    ประพัฒน์พงษ์    ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

.นางพิรุณพร    คำลือฤทธิ์        ครูโรงเรียนนบ้านแพงพิทยาคม              กรรมการ

.นางสาวศิรินาถ  แสนคำ         ครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม                 กรรมการ

๑๐.นางสโรชิน   โนนทิง            ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

๑๑.นางภคพร    ดำรงกุล          ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม                   กรรมการ

๑๒.นางอรสา     ราชนาวี          ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม                    กรรมการ

๑๓.นางชนม์นิภา โคตะบิน          ครูโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา                กรรมการ
๑๔.นางสาวพัทยา  ลาดพิลา        ครูโรงเรียนเชียงยืนวิทยา                     กรรมการ
๑๕.นางสาวณฐพรรณ สุนทราชัย   ครูโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์                   กรรมการ
๑๖.นายพงษ์พิพัฒน์  หงส์คงคา     ครูโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์                   กรรมการ

๑๗.นางวราภรณ์ไตรยราช         ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา                กรรมการ

๑๘.นางเพ็ญวิภาอินดูวา           ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

๑๙.นางณัฐมน    คำชนะ           ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา                     กรรมการ

 ๒๐.นางไพลิน    ปะทะดี           ครู ร..สหราษฎร์รังสฤษดิ์                   กรรมการ

       ๒๑.นายสัญญา   วิชัยผิน           ครูโรงเรียนสามผงวิทยาคม                  กรรมการ

๒๒.นางสาวลำดวน โคตะรักษ์      ครูโรงเรียนสันตยานันท์                      กรรมการ

๒๓.นายยศกร    สิทธิศักดิ์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์            กรรมการ

๒๔.นางสาวภาวินี  โพธิ์สุ           ครูโรงเรียนนาคำราษฎร์                      กรรมการ

๒๕.นางอนิสชัย  ฉวีวงค์            ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

๒๖.นางสาวศศิประภา ลำทอง      ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

๒๗.นายสายัน    ปองไป            ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์             กรรมการ

๒๘.Ms.Donna Rose Abenido    ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

๒๙.นางสาวกุสุมา  ศรีนครา        ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการและเลขาฯ

    ๑.๔ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  ประเภททีม  ระดับชั้น ม..

          .นายธนูศักดิ์  วรรณคำผุย       รอง ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  ประธานกรรมการ

          .นางสาวใยรัก  ประจักษ์วงศ์  รอง ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม   รองประธานกรรมการ

    .นางพิชานิกาสะเริญรัมย์       ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม                   กรรมการ

                   (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)    

  .นางวงเดือน  บุณยารมณ์       ครูโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา                 กรรมการ

  .นางสาวปิยะภรณ์ ศิริชัยพรศักดิ์ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม                  กรรมการ

        .นางสุภาลักษณ์   รัตนมาลี     ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

  .นางพรทิพย์  จัยวัฒน์           ครูโรงเรียนธาตุพนม                          กรรมการ

  .นางจันทร์จิรา  แก่นจันทร์     ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

  .นางกฤษณา  ขันตี              ครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม                 กรรมการ

  ๑๐.นางวรัสยานพณัฐวงศกร     ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

  ๑๑.นางศรินยาสุตะโคตร         ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม                 กรรมการ

  ๑๒.นางสาวภาวินีย์ อุดมา        ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม                 กรรมการ

  ๑๓.นางสาวคะนึงนิจ  ทองเกลี้ยง ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา                       กรรมการ

  ๑๔.นายวิทยา  สมพมิตร          ครูโรงเรียนนาคำราษฎร์                        กรรมการ            ๑๕.นางศิริวรรณมโนชัย           ครูโรงเรียนธาตุพนม                            กรรมการ

  ๑๖.Mr.Steven  Osterwald    ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                กรรมการ

  ๑๗.Ms. Tissel Joy J. Basco    ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

  ๑๘. Mr. Raymon R. Ritual     ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

         ๑๙. ครู English                    ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

         ๒๐. ครู English                   ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

  ๒๑.นางรุ่งทิพย์หงษาวงษ์         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

  ๒๒.นางชุติมา   พิศงาม            ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล              กรรมการ

  ๒๓.นางสาวณพัชญา  ตะนัง      ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม       กรรมการและเลขาฯ

๑.๕ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน  ASEAN  QUIZ  ประเภททีม  ระดับชั้น ม..

       .นายบัญชา     ยี่สารพัฒน์       ผอ. โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม     ประธานกรรมการ

                                                   (ธาตประสิทธิ์ประชานุเคราะห์

 ๒.นางพรอุมา    รากวงค์           ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา             รองประธานกรรมการ

.นางอัมภวรรณ์อักษรศักดิ์        ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

        .นางสาวธาราทิพย์  ใจบุญ        ครูโรงเรียนมัธยมพัชรฯ                       กรรมการ
        .นายนิติพงษ์    วงศ์หาบุตร       ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

  .นางสาวนันทนา  โพธิ์สุ          ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล              กรรมการ

 ๗.นางสาวดุษฎี   บุตรบุรี           ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา                       กรรมการ

 ๘.นายวงศ์ธนา   อินทุวงศ์          ครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม                   กรรมการ

        .นางสาวกัญญาภัค พ่อสีชา       ครูโรงเรียนวังยางวิทยาคม                    กรรมการ

๑๐.นายกัมปนาท  คำปะสังข์       ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

๑๑.นางศิรินุช    เบ้าคันที          ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา                        กรรมการ

 ๑๒.นางวรรณภานันทสุธา         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                 กรรมการ

๑๓.นางสาวภาวดี  ภาระหัตถ์      ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์             กรรมการ

       ๑๔.นางสาวสนทยา กำลังหาญ     ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

๑๕.นางรัศมี      มีแก้ว            ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา                 กรรมการ

๑๖.นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา                      กรรมการ

๑๗.นางคุนัญญา  รักษ์ชุมชน        ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม                กรรมการ
๑๘.นางศิริรัตนา วรรณา           ครูโรงเรียนพนแพงพิทยาคม                   กรรมการ
๑๙.นายยุทธการ  แก้วอินทร์        ครู ร..สหราษฎร์รังสฤษดิ์                   กรรมการ

๒๐.นางสาวศิริยา  สุพรรณ          ครู ร..หนองซนพิทยาคม                    กรรมการ

๒๑.นางวิภาวรรณ  การมงคล      ครูโรงเรียนนาทมวิทยา                        กรรมการ

๒๒.นางศุภกานต์  จันทร์ชนะ       ครูโรงเรียนวังยางวิทยาคม           กรรมการ

๒๓.Ms. Helen Gealolo Marcitoครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                    กรรมการ

๒๔.Mr. Allan Bala Rodriguez   ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                     กรรมการ

๒๕.นางสาวกษมพรรฒน์ ผ่านแสนเสาร์ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม               กรรมการและเลขาฯ

    ๑.๖ การแข่งขันพูดภาษาจีน  ประเภทเดี่ยว  ระดับชั้น ม..

.นายประเสริฐ   มูลสิงห์    รอง ผอ. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม           ประธานกรรมการ

.นางสุพร     สิงห์ศรี              ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย          รองประธานกรรมการ

.Ms. Zhong  Shulin             ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                 กรรมการ

.Ms. Ge  Aiyun                   ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม                กรรมการ

.นางสาวอาภากร   ตรีศรี         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

.Miss Luo   Si                     ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

. ครู Chinese                      ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

      .นางสาววรรณภา  ไชยราช       ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา               กรรมการ

      ๙.นางสาวอารยา วรวงศ์            ครู ร..สหราษฎร์รังสฤษดิ์                    กรรมการ

๑๐.นางสาวณปภาโกษาแสง        ครูโรงเรียนสันตยานันท์                      กรรมการ

๑๑.นางสาวเบญจวรรณ ทองน้อย    ครูโรงเรียนธาตุพนม               กรรมการและเลขาฯ

   ๑.๗ การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น  ประเภทเดี่ยว  ระดับชั้น ม..
             
.นายพิเชษฐ์      ใจเที่ยง          รอง ผอ. โรงเรียนนาแกพิทยาคม   ประธานกรรมการ

    .นางจิตรา      โพธิ์ศรี            ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย       รองประธานกรรมการ

    .นางสาวสุพรรษา บุตรโยธี  ครูโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์         กรรมการ

           .นางวิภาภรณ์  สะเดา            ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา                  กรรมการ

     .นางวิลรัตน์     วาริยาตร์         ครูโรงเรียนธาตุพนม                           กรรมการ

     .นางกรรณิกา   คณานันท์         ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ
     .Mr.Shoichi    Niwa             ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล               กรรมการ

     . ครู Japanese                   ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                 กรรมการ

     ๙.นายวินัย       เพ็งวัน             ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา             กรรมการและเลขาฯ

 

          ให้ครู บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับเขตการศึกษาและให้ภารกิจดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   และผลดีแก่ทางราชการ ต่อไป

            สั่ง  ณ  วันที่      เดือน สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๕๘

                                                           (นายปริญญา  ธรเสนา)

                               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือราชการ สพฐ.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

แหล่งข้อมูล Tablet

สถิติผู้ใช้บริการ

166476
TodayToday541
YesterdayYesterday3559
This_WeekThis_Week18484
This_MonthThis_Month79904
All daysAll days1664766
54.162.44.105
Now Online
-

ข้อความที่ฝากไว้

Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_6870: I was born and raised here in Oregon, and I have been working in games simply over three years, all with Pipeworks.
One downside to on-line poker is the potential of players colluding, by sitting together in a room and teaming up on you. If you don't have accounts right here, you're missing out on the very best that online poker [www.fit.pl ( «link» )] has to supply.
It is a patch start, but Karnataka, West Bengal and Nagaland are the only states to have given a transparent verdict, classifying poker as a skill-based sport. For detailed data concerning table rake, please evaluation our ring sport rake structure, outlined below.The bot started enjoying randomly but over the course of taking part in trillions of hands was able to refine its approach and arrive at a winning technique. With out sounding melodramatic, if you do not have the grasp of poker fingers earlier than taking your home at a table, you don't stand an opportunity.
Most any poker recreation - even residence games - has a minimum buy in. Normally, the buy in for a poker recreation would be about 10 instances as much as the large blind or the upper stake. Oh if you have been unable to make it for this time's IPC, remember you possibly can catch the updates on our website at below the Stay Event Replace module.


If sure, here is the good news for you: presents all the fundamental information needed for a brand new player to learn the game of poker totally. Texas Maintain'em : You can play Texas Hold'em poker online which is the most well-liked variation of poker on the planet on In Hold'em, each participant is dealt two private cards, and five community cards are dealt face-up on the game desk and the player has to make use of one or two of their non-public gap playing cards to make the best possible five-card poker hand utilizing any combination of the seven playing cards.
Learn how to Play Cash Video games Study more about playing cash games on-line with our useful ideas and hints.

At all times look for the possibility to play with position in your opponent(s), identical to you do earlier than the flop. Taking part in poker with Worldwide Guidelines ensures a good experience providing me with confidence to play in a secure poker setting. After all, the fundamentals of poker are based on proper beginning hand selection so check out the above charts and see how the playing cards you play rank.

Indian on-line poker web pages have lengthy carried out enterprise with Indian prospects, providing legal loopholes to get round monetary restrictions in India that can make withdrawals and deposits irritating.

The plot of On line casino Royale revolves largely around poker, despite the fact that the way the sport of poker is shown within the film is unrealistic and a bit too dramatic. If Maharashtra's performance at implementing its 1976 legislation legalising casinos can be utilized as a marker, the street forward shoul
Guest_2723: Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it's really informative.
I am gonna watch out for brussels. I�ll be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

«link»
Guest_5785: say thanks to a lot for your site it assists a lot.


«link»
Guest_9319: Thanks pertaining to delivering this type of terrific post.«link»
Guest_3033: You're a really beneficial website; couldn't make it without ya!


«link»
Guest_9550: say thanks to a lot for your website it aids a great deal.«link»
Guest_3942: You've awesome information right.

«link»
Guest_3513: Thanks intended for providing this sort of superb post.


«link»
Guest_5246: You've got one of the better web pages.

«link»
Guest_5925: You've probably the greatest internet websites.


«link»
Guest_5936: Wonderful Web site, Preserve the good job. Thanks a lot!


«link»
Guest_4925: Wow, beautiful website. Thnx ...

«link»
Guest_5911: What's up to every one, it's actually a nice for me to pay a visit this site, it consists of precious Information.

«link»
Guest_7875: Wow because this is extremely helpful job! Congrats and keep it up.


«link»
Guest_1751: Great looking website. Think you did a great deal of your very own html coding.


«link»
Guest_8152: Sustain the spectacular work !! Lovin' it!

«link»
Guest_2186: Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog website?
The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit familiar of this your broadcast offered vibrant transparent idea

«link»
Guest_9821: I like this website - its so usefull and helpfull.

«link»
Guest_5660: Keep up the excellent work !! Lovin' it!

«link»
Guest_6586: Maintain the excellent work and generating the group!«link»
Guest_1771: This will likely included: Ninja, kages, rogues, sannin, royals, advisors.

She has a busy personal living as well as a single online. This is the safe, individual forum made for you children.

«link»
Guest_9794: эффективное продвижение сайтов «link» продвижение оптимизация веб сайтов ( «link» ) новгород
Guest_2901: You have got possibly the best web sites.

«link»
Guest_8163: Many thanks, this website is very handy.

«link»
Guest_7162: Sustain the outstanding job !! Lovin' it!

«link»
Guest_4161: You've got among the finest web sites.

«link»
Guest_3904: Laser printers are capable օf printing on plain paper usіng a pɑrticular toner containing sublimation dyes whіch might then be permanently warmth-transferred tο T-shirts.


«link»
Guest_4847: You have got astonishing thing right.

«link»
Guest_2754: I like this site - its so usefull and helpfull.

«link»
Guest_9447: Truly revealing....looking forwards to coming back again.

«link»
Guest_8587: Whoa this is a useful websites.

«link»
Guest_6552: say thanks to so a lot for your website it helps a lot.


«link»
Guest_4657: Love the website-- very individual pleasant and great deals to see!«link»
Guest_5186: Thanks pertaining to furnishing this type of terrific written content.


«link»
Guest_9216: Minecraft jest grą bardzo nietypową jak na obecne standardy i przyzwyczajenia większości graczy.

Mogłoby się wydawać, że gra oparta jedynie na kwadratach mogłaby się odrzucić i zostać skreślona na samym początku. Jednakże w razie gry do pobrania ( «link» ) Minecraft reakcja graczy była nietypowa - nie tylko przyjęli bardzo pozytywnie w pojedynkę tytuł, dodatkowo gra oczarowała rzesze fanów na całym świecie - zarówno tych młodych oraz starszych.

Grę Minecraft stworzyło niezależne studio Mojang AB. Zabawa polega na wcieleniu się w postać kwadratowego bohatera którego zadaniem wydaje się zbieranie kwadratowych materiałów, i następnie wykonywanie z nich wszelkiego rodzaju rzeczy oraz przeżyciu nocy
Minecraft wydaje się tak naprawdę jedną wielką planszą, która jest generowana w nieskończoność. Nie ma tutaj momentu w którym gracz doszedłby na koniec mapy i musiałby zawrócić - w Minecraftcie czegoś takiego nie powinno. Gracz zawsze rozpoczyna w innym miejscu - nie zdarza się aby zacząć grę od początku dwa razy w tym samym miejscu.
Nazbyt każdym razem startuje się w innej lokacji - mogą być to niecki, góry, lasy, pustynie bądź plaże. Podczas eksploracji generowanego świata gracz będzie kurz za zadanie zbierać wszystkie materiały jakie przydadzą mu się podczas dalszej batalii. Z pozyskanych surowców gracze mogą tworzyć narzędzia, amunicja, inne materiały przydatne w dalszej rozgrywce.
Świat omówiony w Minecraftcie stworzony zwolnił z bloków - ktoś ma inne właściwości a cechy oraz nadaje się do zupełnie innych różnorodnych rzeczy - a co najważniejsze każdy da się nazbierać albo ręcznie albo w pobliżu pomocy odpowiednich narzędzi.

Gra posiada dwa tryby potyczki - najprostszym z nich jest oczywiście tryb doskonały w którym gracze nie mają możliwości życia w świecie bez przeszkód i tworzyć wymarzone przy użyciu siebie budowle. Kolejnym elementem jest tryb Survival - już sama nazwa przejawia na poziom trudności - gracz będzie miał możność zmierzenia się z trudnościami takimi jak chociażby ufność tylko w dzień.
Po nocy na powierzchnię wychodzą potwory - ich głównym zagadnieniem jest pozbawienie życia naszego bohatera. Odpowiednie przygotowanie się gracza uchronić go będzie przed zagrożeniami z ciemni. Odpowiednie przedmioty - takie jak przygotowane posiłek, utensylia, broń, pancerz i schron przydadzą się każdej osobie graczowi.
twórcy gry zadbali chociaż także o modus multiplayer. Dzięki niemu niewykluczone widnieje stworzenie całkiem fascynujących połączeń z innymi graczami. Na skutek trybowi multi gracze mogą spotkania sięna 1 serwerze w kilka czy też kilkadziesiąt graczy - całokształt jest zależny od serwera na który postawiona jest uciecha.
Z tego powodu możliwe jest przygotowywanie różnych elementów rozgrywki. W największym stopniu kultowym jest oczywiście modus w
Guest_9669: Great web website! It looks extremely professional! Maintain the helpful work!


«link»

Name:
Message:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)