Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สำนักงานเขตมัธยม

หน่วยงานการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

joomla slideshow with caption

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมจัดกินกรรม ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ประจำปี 2558

  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีช่องปากที่สะอาด  และหอมสดชื่นยาวนานตลอดไป

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม เข้าอบรม โครงการพัฒนาระบบและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมได้ส่งครูศิริ  บุญกิจ เข้าร่วมตามโครงการพัฒนาระบบและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนครพนม

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดกิจกรรมปลูกข้าวประจำปี 58 (เฟส 3)

PS pool efforts on planting rice.

พส  ร่วมใจกิจกรรมปลูกข้าวประจำปี 2558

rice planting 2558rice planting 2558rice planting 2558rice planting 2558rice planting 2558rice planting 2558rice planting 2558rice planting 2558rice planting 2558rice planting 2558

หนังสือราชการ สพฐ.