Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สำนักงานเขตมัธยม

หน่วยงานการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

joomla slideshow with caption

อุ่มเหม้าประชาสรรค์ ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ประจำปี 2558

 

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาตะกร้อลอดห่วงประเภทคู่ ทั้งทีม ม.ปลาย และ ทีม ม.ต้น ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ(ม.ปลาย ) รองชนะเลิศอันดับ 1 (ม.ต้น) ในการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ประจำปี 2558

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน IS ในโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใช้ Google Apps for Education ให้กับคณะครูผู้บริหาร คณะครู-บุคลากรสถานศึกษา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 โดยวิทยากรคือ นายแมนชัย สมนึก , นางสาวปานใจ สุนา พร้อมทีมงานผู้ช่วยวิทยากรทุกคน   รูปภาพการจัดอบรม ดัง Link ที่แนบมาค่ะ

 

https://plus.google.com/109805669662005655381/posts/b2Aaumsprwi

 

 

การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย EIS ในโครงการ E-Clip สู่ประชาคมอาเซียน

เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
เรื่อง: การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย EIS ในโครงการ E-Clip สู่ประชาคมอาเซียน

http://www.obec.go.th/documents/65397

ร.ร.กุดฉิม เป็นตัวแทนจังหวัดนครนมไปประกวดโครงงานระดับภาค 5 โครงงาน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมส่งโครงงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคครั้งที่13/2558 ชิงรางวัลและโล่เกียรติยศจาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ทั้งหมด 9 โครงงานได้รางวัลชนะเลิศ 5 โครงงานเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนที่ร่วมแรงร่วมใจก้าวต่อไป คือการประกวดระดับภาค ที่จังหวัดนครราชสีมา

อ้างอิงจาก http://main.secondary22.go.th/view.php?article_id=10492

หนังสือราชการ สพฐ.