Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สำนักงานเขตมัธยม

หน่วยงานการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

joomla slideshow with caption

โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน

143995781601

อ่านเพิ่มเติม: โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมจัดกิจกรรมอบรม โครงการโรงเรียน อย น้อย ต้นแบบ อำเภอเมืองนครพนม

 โดยมีคณะวิทยากรจาก รพสต บ้านผึ้ง มาให้ความรู้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่  www.wungkrasaewit.ac.th และทาง Facebook https://www.facebook.com/wungkrasaewit

โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดงานสัปดาห์อาเซี่ยน ประจำปี 2558

โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดงานสัปดาห์อาเซี่ยน ประจำปี 2558 วันที่ 14 สิงหาคม 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซี่ยน แก่ครูนักเรียนและชุมชนและเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูนักเรียนในการเข้าสู่สมาคมอาเซี่ยนในปี พ.ศ. 2558

โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดงานสัปดาห์อาเซี่ยน

12โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดงานสัปดาห์อาเซี่ยน ประจำปี 2558 วันที่ 14 สิงหาคม 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซี่ยน แก่ครูนักเรียนและชุมชนและเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูนักเรียนในการเข้าสู่สมาคมอาเซี่ยนในปี พ.ศ. 2558

 

 

อ่านเพิ่มเติม: โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดงานสัปดาห์อาเซี่ยน

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๘

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  นำโดยท่านผู้อำนวยการ บรรจง ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพิธีถวายพระพรราชสดุดี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๘ อย่างพร้อมเพรียงกันในช่วงเช้า วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

หนังสือราชการ สพฐ.