Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สำนักงานเขตมัธยม

หน่วยงานการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

joomla slideshow with caption

โรงเรียนปลาปากวิทยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ Google for Education

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดนครพนม โดยศูนย์เทคโนโลยี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมตะเพียนแก้ว โรงเรียนปลาปากวิทยา มีบุคคลากรครูในจังหวัดนครพนมเข้าร่วมอบรมกันพร้อมเพรียง

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ร่วมกับโรงพยาบาลจัดอบรมเนื่องในวันเอดส์โลก ๒๕๕๘

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เป็นวันเอดส์โลก โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  ร่วมกับ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์กับนักเรียน พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นเยาวชนในสถานศึกษา ได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อ การเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ HIV และใช้ชีวิตที่ปลอดภัยได้อย่างถูกต้องพร้อมนำความรู้ไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย 

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๕๘ อย่างพร้อมเพรียงกัน  เพื่อแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจ ในการเกี่ยวข้าว กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเตรียมนา การหว่านเมล็ด การถอนกล้า การปักกล้า การเกี่ยวข้าว ตลอดจนการสีข้าว

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอแสดงความยินดี นายบรรจง ศรีประเสริฐ ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอแสดงความยินดี นายบรรจง ศรีประเสริฐ  ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่9 ประจำปี2558 โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

 รางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” มีการดำเนินโครงการ ด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคคล จำนวน 4 รายจาก 4 ภูมิภาค ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ได้รับการพิจารณายกย่องเป็นยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ประจำปี2558 ได้แก่ นายบรรจง ศรีประเสริฐ เข้ารับรางวัลในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ด้วยปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับและยกย่องของเพื่อนครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครองและสังคม ด้วยความทุ่มเท เสียสละ อุทิตตนด้วยอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู 

หนังสือราชการ สพฐ.