Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สำนักงานเขตมัธยม

หน่วยงานการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนปลาปากวิทยาโรงเรียนปลาปากวิทยา
21 ส.ค. 2559 05:02

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ ิมประสิทธิภาพการจัดการการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดนครพนม โดยศูนย์เทคโนโลยี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ร่วมกับโรงพยาบาลจัดอบรมเนื่องในวันเอดส์โลก ๒๕๕๘โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ร่วมกับโรงพยาบาลจัดอบรมเนื่องในวันเอดส์โลก ๒๕๕๘
02 ธ.ค. 2558 09:59

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เป็นวันเอดส์โลก โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  ร่วมกับ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์กับนักเรียน พร้อมด้วย คณะครู แล [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๕๘
18 พ.ย. 2558 03:56

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปร [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
23 ต.ค. 2558 04:42

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยะมหาราช ประ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอแสดงความยินดี นายบรรจง ศรีประเสริฐ  ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอแสดงความยินดี นายบรรจง ศรีประเสริฐ ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”
23 ก.ย. 2558 10:36

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอแสดงความยินดี นายบรรจง ศรีประเสริฐ  ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่9 ป [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานความปลอดภัยจากถนนและสวมหมวกนิรภัยโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานความปลอดภัยจากถนนและสวมหมวกนิรภัย
23 ก.ย. 2558 06:54

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานความปลอดภัยจากถนนและสวมหมวกนิรภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
17 ก.ย. 2558 04:56

วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดโครงการEnglish Camp  2015 ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างเทศ ได้มีการเชิญวิทยากรร่วม จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
17 ก.ย. 2558 02:13

วันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน และเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ปร [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
รายการและเกณฑ์การแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ
29 ส.ค. 2558 23:05

รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษาัธยมศึกษา เขต 22นยายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนา [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติบูรณาการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติบูรณาการ
26 ส.ค. 2558 15:13

วันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านการบริการ โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านการบริการ
24 ส.ค. 2558 02:41

โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านการบริการ ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านผู้อำนวยการ วันศักดิ์  คำแหง มาเป็นวิทยากรในการอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
ครงการค่ายภาษาพัฒนาทักษะภาษอังกฤษและวัฒนธรรมก้าวสู่อาเซี่ยน ครงการค่ายภาษาพัฒนาทักษะภาษอังกฤษและวัฒนธรรมก้าวสู่อาเซี่ยน
23 ส.ค. 2558 03:08

ครงการค่ายภาษาพัฒนาทักษะภาษอังกฤษและ วัฒนธรรมก้าวสู่อาเซี่ยน โดยมีวิทยากรจาก Ritsumeikam Asia Pacific University Japan จำนวน 29 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
20 ส.ค. 2558 09:22

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
19 ส.ค. 2558 04:43

โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...

โรงเรียนปลาปากวิทยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ Google for Education

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดนครพนม โดยศูนย์เทคโนโลยี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมตะเพียนแก้ว โรงเรียนปลาปากวิทยา มีบุคคลากรครูในจังหวัดนครพนมเข้าร่วมอบรมกันพร้อมเพรียง

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ร่วมกับโรงพยาบาลจัดอบรมเนื่องในวันเอดส์โลก ๒๕๕๘

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เป็นวันเอดส์โลก โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  ร่วมกับ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์กับนักเรียน พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นเยาวชนในสถานศึกษา ได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อ การเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ HIV และใช้ชีวิตที่ปลอดภัยได้อย่างถูกต้องพร้อมนำความรู้ไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย 

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๕๘ อย่างพร้อมเพรียงกัน  เพื่อแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจ ในการเกี่ยวข้าว กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเตรียมนา การหว่านเมล็ด การถอนกล้า การปักกล้า การเกี่ยวข้าว ตลอดจนการสีข้าว

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอแสดงความยินดี นายบรรจง ศรีประเสริฐ ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอแสดงความยินดี นายบรรจง ศรีประเสริฐ  ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่9 ประจำปี2558 โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

 รางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” มีการดำเนินโครงการ ด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคคล จำนวน 4 รายจาก 4 ภูมิภาค ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ได้รับการพิจารณายกย่องเป็นยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ประจำปี2558 ได้แก่ นายบรรจง ศรีประเสริฐ เข้ารับรางวัลในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ด้วยปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับและยกย่องของเพื่อนครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครองและสังคม ด้วยความทุ่มเท เสียสละ อุทิตตนด้วยอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู 

หนังสือราชการ สพฐ.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

แหล่งข้อมูล Tablet

สถิติผู้ใช้บริการ

176600
TodayToday317
YesterdayYesterday4200
This_WeekThis_Week19727
This_MonthThis_Month85528
All daysAll days1766004
54.81.127.81
Now Online
-

ข้อความที่ฝากไว้

Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_5425: The tips is rather significant.

«link»
Guest_6025: Many thanks, this site is really practical.

«link»
Guest_8657: Great looking web site. Think you did a lot of your own html coding.


«link»
Guest_3787: Great looking website. Assume you did a great deal of your very own coding.


«link»
Guest_2148: We're a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your site offered us with helpful info to work on. You've performed a formidable process and our entire community will be grateful to you.

«link»
Guest_7493: The gate pressure mounts easily by using tension knobs to secure the gate in place.

For this first meeting I kept it short, maybe 5 minutes.

«link»
Guest_9751: Made of sturdy Steel and Plastic, it can be used for years.
We currently accept Mastercard and Visa credit cards. Gates are too heavy for compression mount.

«link»
Guest_3197: You're an extremely valuable web site; could not make it without ya!


«link»
Guest_6144: I likе this website - its so usefᥙll and helpfuⅼl.


«link»
Guest_8523: You can zoom in and follow individual cars as they drive out of driveways, down roads, to the store, and back home.
Many of the buildings require the use of Facebook friends to hold jobs in the structure so it can be completed. Given the reputation that EADM has developed amongst users, however, it might be best to look to other sources for your Sim City 4 fix.

«link»
Guest_9497: Many thanks, this website is extremely valuable.


«link»
Guest_7464: Lots of people question whether they can really make money from home part time or not. The answer to this question is yes. In fact as per report, around 20000 people per week start their own home based business. The truth is, if you are not making use of part time income then even if you work fulltime, you are actually losing lot of cash. If you are looking for an answer for how to make extra money from home then keep reading and discover the solution. Many Options Available If you are looking for affiliate marketing or how to make money at home programs, you undoubtedly have found lots of web sites that assure of making money from home with little or no investment. The truth is, when I started out affiliate marketing myself, I realized that it is challenging to get good and valid information about top quality plans. Most of these programs promise you about making money or promise you by telling, if you sign up they will reveal the finest methods to earn money. Usually, once you do register, instead of you getting some information, you are actually becoming the source of money or income for that website and they fail to deliver of all of their promises. Do your homework and make a good choice before spending your money on such fake websites. Top ways for learning how to make extra money from home Utilize Craigslist It is possible to market a variety of stuff on craigslist. You will discover several things that you are not even using any more. You are able to make money from home quickly without incurring any fees. Use it for bills or even to start an internet business. Selling On EBay Very similar to selling on Craigslist is marketing on EBay. You can make some profit by selling stuffs in your EBay store. EBay has an excellent support group that helps to you become a recognized seller. You will find charges connected with marketing on EBay; however, their basic security technique is superior to Craigslist. Build your own website A web site that offers useful items, information and contains some free rewards or gifts is an amazing way to earn money from home. There is absolutely no better option than this for long term benefits. Content marketing is a great way to bring in recurring income and royalties from home. Harness the power of Email Marketing Email marketing continues to be a greatest approach to establish a full-time revenue. List building can be carried out in various ways. Quality auto responders will develop your list automatically. Selling affiliate goods to your list is a good way to make money from home without needing an item of your own. If you follow these tips I am sure you will get the answer to how to make extra money from home.
affiliate marketing ( «link» )
Guest_9080: Incredible, this is a useful online site.

«link»
Guest_6821: Thanks very nice blog!

«link»
Guest_2033: Sustain the great job and delivering in the crowd!

«link»
Guest_4014: %Guestbook_Comment%
Guest_8494: And make sure you can either securely close his door or put up a gate in the doorway, as well as the stairs if you haven't already.


«link»
Guest_3551: Sustain the good work and producing in the crowd!«link»
Guest_4269: Wow because this is great work! Congrats and keep it up.«link»
Guest_9388: Wow, lovely portal. Thnx ...

«link»
Guest_8290: Also called a play yard, the playpen offers a safe place for baby to play and, as a result, a short respite for exhausted parents.«link»
Guest_4146: Keep up the excellent job !! Lovin' it!

«link»
Guest_5902: Whey necessary protein the most popular bodybuilding supplements, as it's a supply of good quality and simply digestible necessary protein. It is a by-product obtained during creation of cheese. The fluid left behind during mozzarella cheese manufacturing is removed and then refined to help make whey necessary protein. The non-protein elements and lipids tend to be taken out of the liquid, to be able to increase the protein content of whey.Types of Whey Whey necessary protein fundamentally includes globular proteins, along with lactose, nutrients, and a small amount of fat. It can be often found in the form of dust, which in turn can be found in three kinds, focus, isolate, and hydrolysate. Isolates are believed is the purest kind of whey. They're about 90% proteins, but they have lower amounts of bioactive substances, in comparison with focuses. Concentrates contain fats, cholesterol, and carbohydrates or lactose, along side proteins. Hydrolysates will be the predigested kind of whey, and they are more expensive as compared to other two types.Whey is considered to be a total supply of protein. Along with proteins or amino acids, it contains handful of lactose, fats, and nutrients. The proteins or proteins present whey dust could be absorbed easily by the body. So, whey provides common proteins for muscle building. It can benefit build lean muscles, because it's more easily consumed by the body. Furthermore, it may help the muscles fix and heal after an intense workout program. Muscle building essentially requires ripping and restoring regarding the muscle tissue fibers.Along with creating muscles, whey will allow you to drop those extra few pounds. It will help develop lean muscle tissue, and also the human anatomy burns much more calories while building lean muscles. Furthermore, proteins enables control appetite and control the amount of blood glucose, which will help manage fat. Whey can promote the fitness of the cardiovascular system additionally the defense mechanisms. It includes the branched-chain proteins, that could facilitate necessary protein synthesis too.When used judiciously, whey is safe to be used as a supplement. However, its overdose trigger several unwanted effects, particularly stomach cramps, free and frequent bowel movements, bloating, headaches, nausea, lack of appetite, and increased thirst. Its exorbitant and prolonged usage can adversely affect the kidneys together with liver. People having sensitivity to cow milk should better stay away from this protein. People having lactose attitude might be able to tolerate the 'whey protein isolate', since it is prepared by getting rid of the lactose and fats from whey. Pregnant and nursing women should confirm due to their doctors before by using this protein powder.Whey powder may be used to make protein shakes, cookies, muffins, and smoothies. What you need to do is add or mix it with other ingredients associated with the dish, then follow the typical treatment. However, make
Guest_6653: Superb Site, Stick to the very good work. Regards.


«link»
Guest_7332: Wow, gorgeous website. Thnx ...

«link»
Guest_9254: Wow, gorgeous portal. Thnx ...

«link»
Guest_2828: say thanks to a lot for your internet site it aids a great deal.«link»
Guest_4263: While these gates do require permanent mounts, many of the gates can be removed from the wall mounts when not in use.«link»
Guest_7539: Wow cuz this is very excellent work! Congrats and keep it up.


«link»
Guest_6960: I enjoy checking your web site. Thanks a lot!

«link»
Guest_9135: Great looking internet site. Think you did a great deal of your very own coding.


«link»
Guest_2102: I love this website - its so usefull and helpfull.


«link»
Guest_4827: Thank you for some other informative web site.
The place else could I get that kind of info written in such a perfect way? I have a venture that I am simply now operating on, and I have been on the glance out for such information.

«link»
Guest_4826: Wow, lovely website. Thnx ...

«link»
Guest_4874: Sustain the spectacular work !! Lovin' it!

«link»
Guest_1582: "Recreation is not a right, it's a benefit" goes an old saying. Much of us take our leisure for given as well as spend it doing nothing. It is throughout our busy timetable that we really understand the value of recreation. This realization could only cause a much better application of our extra time. Below are some things for you to consider.Browse the Internet Web browsing is not just for computer geeks. The world wide web has something to supply for everybody. If you have actually been captivated by a specific political or social cause, or a new development, then you search for more details on the subject on the web. With social networking, you can contact lengthy shed close friends as well as you could also make new ones.Help Others This is just one of the best points you can do, not just to enhance your very own life yet likewise that of others. If you have a reduced workload at work, provide an assisting hand to a coworker that has way too much work to take care of. In a similar way, assist your partner with his/her jobs for the day. You could even take into consideration dedicating a few of your spare time to charity job or a social reason. However, keep in mind to do these things out of generosity, as well as not due to the fact that you anticipate the support to be returned someday.Improve Your Skills You can service bettering any kind of abilities connected to function or individual enjoyment. If you are amongst the people who create chilly feet at the sight of a computer system, after that learning how to function a computer is the most effective means to use your spare time. If your work demands you to have some additional abilities, then using your spare time to boost these skills is a great way of improving your career prospects.Clean the Clutter Clutter and mess can substantially lower your performance at work in addition to at home. Cleaning the mess is just one of the most effective ways to use time. Tidy your workdesk or your room, and organize things in an appropriate order. Making your computer system drive clutter-free is additionally a smart idea. Remove the clutter from all the possible places, as well as you'll find on your own loaded with favorable power. This is likewise among the basics of Feng Shui. Spend Top quality Time with Yourself Everyone agree to go that extra mile to spend top quality time with our enjoyed ones. But, we rarely have time for ourselves. We rarely get time to introspect our actions and make a decision the training course of our life. Hence, if you are entrusted time for yourself, make the best of it. Do some reflection, most likely to a medical spa, pay attention to your preferred songs, or take a trip. Do anything that will help you connect with your heart in a far better fashion. Use this time around to assess precisely what you desire from life, as well as what you need to supply in return. The listing of productive tasks is unlimited. It depends on you to choose what could absolutely benefit y

Name:
Message:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)