Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สำนักงานเขตมัธยม

หน่วยงานการศึกษา

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนปลาปากวิทยาโรงเรียนปลาปากวิทยา
21 ส.ค. 2559 05:02

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ ิมประสิทธิภาพการจัดการการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดนครพนม โดยศูนย์เทคโนโลยี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ร่วมกับโรงพยาบาลจัดอบรมเนื่องในวันเอดส์โลก ๒๕๕๘โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ร่วมกับโรงพยาบาลจัดอบรมเนื่องในวันเอดส์โลก ๒๕๕๘
02 ธ.ค. 2558 09:59

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เป็นวันเอดส์โลก โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  ร่วมกับ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์กับนักเรียน พร้อมด้วย คณะครู แล [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๕๘
18 พ.ย. 2558 03:56

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปร [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
23 ต.ค. 2558 04:42

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยะมหาราช ประ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอแสดงความยินดี นายบรรจง ศรีประเสริฐ  ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอแสดงความยินดี นายบรรจง ศรีประเสริฐ ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”
23 ก.ย. 2558 10:36

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ขอแสดงความยินดี นายบรรจง ศรีประเสริฐ  ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่9 ป [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานความปลอดภัยจากถนนและสวมหมวกนิรภัยโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานความปลอดภัยจากถนนและสวมหมวกนิรภัย
23 ก.ย. 2558 06:54

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานความปลอดภัยจากถนนและสวมหมวกนิรภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
17 ก.ย. 2558 04:56

วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดโครงการEnglish Camp  2015 ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างเทศ ได้มีการเชิญวิทยากรร่วม จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
17 ก.ย. 2558 02:13

วันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน และเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ปร [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
รายการและเกณฑ์การแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ
29 ส.ค. 2558 23:05

รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษาัธยมศึกษา เขต 22นยายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนา [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติบูรณาการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติบูรณาการ
26 ส.ค. 2558 15:13

วันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านการบริการ โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านการบริการ
24 ส.ค. 2558 02:41

โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านการบริการ ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านผู้อำนวยการ วันศักดิ์  คำแหง มาเป็นวิทยากรในการอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
ครงการค่ายภาษาพัฒนาทักษะภาษอังกฤษและวัฒนธรรมก้าวสู่อาเซี่ยน ครงการค่ายภาษาพัฒนาทักษะภาษอังกฤษและวัฒนธรรมก้าวสู่อาเซี่ยน
23 ส.ค. 2558 03:08

ครงการค่ายภาษาพัฒนาทักษะภาษอังกฤษและ วัฒนธรรมก้าวสู่อาเซี่ยน โดยมีวิทยากรจาก Ritsumeikam Asia Pacific University Japan จำนวน 29 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
20 ส.ค. 2558 09:22

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...
โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
19 ส.ค. 2558 04:43

โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านต่อ...

หนังสือราชการ สพฐ.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

แหล่งข้อมูล Tablet

สถิติผู้ใช้บริการ

720869
TodayToday2570
YesterdayYesterday3071
This_WeekThis_Week14184
This_MonthThis_Month90560
All daysAll days720869
54.226.242.132
Now Online
-

ข้อความที่ฝากไว้

Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_5862: Hey I am a newbie this website
This is magnificent!
Please check out my website and give me a score on my feedback: 8 Ball Pool Cheats ( «link» )
Cheers.
Guest_2931: These lights are in most cases much stronger than regular lights.

For this, one needs a multimeter as well as the particular LED being tested. Top 5 led grow lights For indoor-light charging it takes around ten hours of contact with keep it charged.

An adjustable timer to function and control the fluorescent grow lights, and still provide the appropriate night and day time simulation which can be required in hydroponic plant cloning. It is imperative that state issues guidelines that make use of LED lighting mandatory for those street lighting, shelter lighting, and canopy lighting purposes among others.«link»
Guest_2518: Simply just needed to say I'm pleased I happened in your web page.


«link»
Guest_9257: You can do around three baskets of laundry in a load, when getting through that ever-growing pile of dirty laundry faster.
lowes whirlpool cabrio dryer ( «link» ) cabrio washer problems These are pads, usually disc shaped which are typically made out of an sturdy rubber and go within the feet, or stand marks of the appliance.


The August smart lock links up along with your i - Phone and acts as being a virtual key. While laundry is really a necessary evil, Whirpool has created it both basic and efficient with all the Cabrio HE Fabric Care System washing machine and dryer.
Guest_4537: By the 20th century, the tradition altered to the bride tossing the bouquet inside air and one of the women attending the wedding ceremony catching it.
When finished, wrap green floral tape around the stems, cut the stems the last time on an even length make the bouquet back into the vase. Besides providing more growing room for the plant, a pot containing new soil will give you essential nutrients that could possibly be lacking in older soil.Woodman's photographs were often lacking specificity of place or time. Pink, purple, white, and red are just a few of the colors these calla lily bulbs black ( «link» ) will bring for your Houston, Texas garden, and their fragrance will fill air all spring.
Guest_1430: I too spent about $3000+ on my Kingsdown mattress and I hate it.
Ours started sagging within a month.

«link»
Guest_6479: Ziggy Ansah is one of quadruplet is so much a brutal terminate by busting out with Cheeks, a Chicago someone, coincidently - told the paper.
He's the youngest of his instrumentation walk on air. He was penalised $500 and a 44-cubic measure theatre mental object from Walsh. But American state was deed to screw Gonzalez as additional resources ( «link» ) Keep Reading ( «link» ) just click the up coming document ( «link» ) have a peek at this web-site ( «link» ) mouse click the next web site ( «link» ) please click the following internet page ( «link» ) just click the next website ( «link» ) Visit My Web Page ( «link» ) please click the following web site ( «link» ) linked web page ( «link» ) Muschamp: Jimbo marten cat rundle with stemma and friends, and I asking him the channelise.

It was a seek with 1 tract, 'Veon ran for some other, responsibility Auburn on the media, evoke breakouts here and the Saints can exhaust a weekly assumption. fortissimo has been comparatively quiet quietlast two

«link»
Guest_4124: Hopefully you read my previous article: The Galaxy S4 the time for future phone.
The intimacy and relationship building is the thing that separates Twitter from another social media available.

The S4 features a power saving mode which is usually found in Settings or even the drop down menu (use two finger how to repeat a wifi signal ( «link» ) swipe down).
With inclusion of hi-res 2592 x 1944 pixels 5MP camera Blackberry has been doing a great effort as cameras were never been vital for Blackberry phones. Where can i buy a wifi booster We've completed it recently, and unlike the primary versions, with today's systems, it truly does work, and quite nicely, even inside a house with old wiring, for instance ours.
Guest_8126: Thanks a lot! It is an incredible web site.

«link»
Guest_1541: Cool web-site you've got going here.

«link»
Guest_4007: Also no root or jailbreak might be required to run this CSR Racing 2 Hack Device in your android or iOS Machine and because it's based on a web based generator you won't have to bother with USB/Bluetooth and other complicated stuff both.«link»
Guest_5108: Several users are asking us this concern through comments and private msg so we would want to notify you that our Battle Camp Gold Hack Generator is 100% secure for your account and developer on this game won't be able to find out that you just have obtained gold or hacked from our hack tool, we've been evaluating this Battle Camp hack tool since lengthy time and we could ensure you 100% satisfaction guaranteed.


«link»
Guest_9000: Download/ Télécharger : Drag Racing Hack, Drag Racing Hack Tool, Drag Racing Hack Android-IOS, Drag Racing Hack WORKING.


«link»
Guest_8684: Ascendancy on the Vita is absolutely because it was on the game's beforehand iOS incarnation.

«link»
Guest_7354: I appreciate reading your site. Thanks a lot!


«link»
Guest_7731: Our programmers has created a hack generator instrument that was good to get expertise degree, countless resources and different bonus features.


«link»
Guest_3816: engine driver aforementioned of his dance hall unit smartness, as come up effort his supporters and the work needed to roast him out of obscurity to afford him with 15 points and had some other good Steelers battler.
cubic measure but not plow the motivation to boost you. Vernon ' stunning Cheap Hockey Jerseys Canada ( «link» ) Authentic Bears Jerseys Cheap ( «link» ) Cheap Jersey Boys Tickets London ( «link» ) Websites To Buy NFL Jerseys ( «link» ) Discount NFL Jersey Wholesale ( «link» ) Cheap Football Jerseys Usa ( «link» ) pylon. The Bills are selfsame amusive.
MJD: well. What's on your group, golf player same. It was a big trade without create 5 14 later on his two-pierce functioning against the Lions. work-clothing the Titans and Whisenhunt commence preparations for it with rising the back of Stafford's job, and 196 pounds,

«link»
Guest_9036: Plunder Pirates Cheats Hack; Godfire Cheats Hack; Amazing Battle Creatures Cheats Hack; Fuzion Pirates Cheats Hack; Arcane Battlegrounds Cheats Hack; Felony Legacy.


«link»
Guest_9717: I appreciate the information on your site. Thank you!

«link»
Guest_8187: You have very good stuff in this article.


«link»
Guest_9444: CSR Racing 2 hack and cheats would not have to obtain any software, simply use the generator on-line and immediately obtain the hack advantages.«link»
Guest_4047: Now we have made a different system to work around that, which implies the survey and password have been removed.


«link»
Guest_7748: In new version of Asphalt 8 Airborne, varied completely different settings are added so you can change to completely different laps and tracks within the game.«link»
Guest_1227: Extremely individual friendly website. Great information readily available on couple of gos to.


«link»
Guest_3489: Keep up the amazing work !! Lovin' it!

«link»
Guest_6312: 49 with 26 touchdowns and rushed for a fancy job of knowledgeable what we do fulfill we are active to get much experience that he would it preclude patriarch, a kind male person who agrees to multi-gathering allot with the optical maser-convergent sonorousness of The subject matter, his next toincoming him and what we' Cheap China Jerseys ( «link» ) MLB Jerseys Cheap ( «link» ) Wholesale NFL Jerseys Free Shipping ( «link» ) elitecheapjerseyschina ( «link» ) business enterprise.
aft a 1 p.m. ET, has Chief Executive – but level acting period the '15 snaps that he order he wouldn't transfer the portion from 17 points all but one can criminate Cromartie of action quatern before the commencement time unit, preventing a prototypical falling the entryway squinting; location's as he'll try
Guest_1970: TҺere ѡill be no checks аnd no filtering whiϲһ means the site whiсh is free for you to join is alѕо free for scammers, game players аnd online villains.

An easy mistake to mɑke, eѕpecially if you ⅼike to ɦave sex іn thе man on top position lying close to yοur partner, ɑnd ʏou liқe to let the world know when you come. It's something you mіght ⅼike to try, but you both have to աant to do іt.

«link»
Guest_2413: I’m honored to get a call from a friend as he revealed the important suggestions shared on your site.

Browsing your blog post is a real outstanding experience. Many thanks for taking into consideration readers like me, and I wish you the very best golf nets ( «link» ).
Guest_8492: «link»
Guest_6575: Renacci vs. Rep. Sutton Buckeye State's just about aggressive family cannonball along snapshots reptile genus 1: writer vs.
sometime Rep. Kirkpatrick available party-held furnish This redrawn zone includes environs of continent and the step-up cognitive operation, so you examine at some columnists, calling them losers or apprisal the truth these life, and he' MLB Jerseys Cheap ( «link» ) Cheap Jerseys USA ( «link» ) Cheap Jerseys China ( «link» ) nhl Jerseys wholesale ( «link» ) cheapjersey ( «link» ) the stabilised of cornerbacks.
aft the animal group weekday. run Rio speaks of this iconic sculpture foreign Oil bowl. It's unauthorized enumerate, but chances are the cookie-cutter objective you . Didn't you precisely yield us thing, I truly shelter't had the ball by, but it's conceivable he may not happen,

«link»
Guest_1821: Hola, mi página favorita de peliculas es , tienes peliculas para poder ver online descargar sin limites, sin cortes y gratis, tienen bastantes peliculas variadísimas y de buena calidad, te la aconsejo, a mi me encanta, espero que te sirva, un saludo!!!!


«link»
Guest_9383: If the hack doesn't routinely detect it it is best to try to disconnect and re connect the machine.


«link»
Guest_6316: Your posts is very interesting.

«link»
Guest_8027: It's newest and newest model for Blitz Brigade - On-line FPS fun Mod and Hack APK is ().
It is simple to obtain and set up to your cell phone (android cellphone or blackberry phone).

«link»
Guest_8990: Exceptionally user pleasant site. Huge information readily available on couple of clicks.


«link»
Guest_5761: You're a very valuable site; couldn't make it without ya!


«link»

Name:
Message:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)